Instant Wheat Dosa / Atta Dosa / Godhuma Dosa – Dosa recipes

Instant Wheat Dosa / Atta Dosa / Godhuma Dosa – Dosa recipes Prep Time: 5 minutesCook Time: 20 minutesTotal Time: 25 minutes Yield: 8 Ingredients1 cup Wheat Flour/Godhuma Pindi 1/2...