Sorakaya Tomato Pachadi / Bottle Gourd Tomato Chutney

Sorakaya Tomato Pachadi / Bottle Gourd Tomato Chutney Prep Time: 5 minutesCook Time: 10 minutesTotal Time: 15 minutes Ingredients2 cups chopped Bottle Gourd Pieces 6 Green Chillies 1 Tomato 1/2...