Mixed Flour Dosa

Mixed Flour Dosa Prep Time: 10 minutesCook Time: 15 minutesTotal Time: 25 minutes Yield: 6Serving Size: 3 Ingredients1/2 cup Wheat Flour / Godhuma Pindi 1/2 cup Bajra Flour / Sajja...